Ayrton Senna / Аертон Сена

           

 "I have no idols. I admire work, dedication and competence."

"Нямам идоли. Уважавам труда, посвещаването и компетентността."

"I think that it is precisely in hard times and in frustrating situations that one's strength and character is settled, when you turn problems and frustration in to motivation to prevail."

"Мисля, че именно в трудни моменти и обезсърчаващи ситуации се гради силата и характера, тогава проблемите и обезсърчението се превръщат в мотивация, която надделява."

Giovanni Boccaccio / Джовани Бокачо"Often one thinks that he is far from happiness and it with quiet steps has come to him."

"Често човек си мисли, че е далеч от щастието, а то с тихи стъпки е дошло до него."

Andrew Delbanco / Андрю Делбанко"Pride is enemy to hope."

"Гордостта е враг на надеждата."

"Melancholy is egotism which combines despair and pride."

"Меланхолия е еготизъм, съчетаващ в себе си отчаяние и гордост."