Bob Marley / Боб Марли

 


"Truth is, everybody is going to hurt you; you just got to find the ones worth suffering for."

"Истината е, че всички ще те нараняват; просто трябва да намериш онези, за които си струва да страдаш."

"Some people feel the rain. Others just get wet."

"Някои хора усещат дъжда. Други просто се измокрят."