Henri Bergson / Анри Бергсон

"Present is the past, meeting the future. In fact, all feelings are memories."

„Настоящето е минало, посрещащо бъдещето. Всъщност, всички чувства са спомени.“

"The universe is a machine for creating Gods."

„Вселената е машина за създаване на богове.“