Jacques Yves Cousteau / Жак Кусто

"We must plant the sea and herd its animals using the sea as farmers instead of hunters. That is what civilization is all about - farming replacing hunting."

"Трябва да използваме морето и да отглеждаме неговите видове като фермери, а не като ловци. Tова е смисъла на цивилизацията - фермерството да замести лова.

No comments:

Post a Comment